Niniejsze strony internetowe upublicznia firma Elanor spol. s r.o., z siedzibą w Pradze - BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 Praha 4, która pozostaje jedynym podmiotem, który ma prawo do korzystania z powiązanych praw własności intelektualnej oraz autorskich praw osobistych, zwłaszcza do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich oraz praw do rysunków,  pierwotnie bądź na mocy wyrażonej zgody. Każdy element tych stron internetowych, w tym, lecz nie tylko, logo, marka, design, ilustracja, teksty oraz tytuły rozdziałów, opublikowany na tych stronach internetowych nie może zostać wykorzystany, reprodukowany, modyfikowany, dystrybuowany ani wypożyczany jako produkt uboczny bez zgody firmy lub zgody stron, których dana kwestia dotyczy.

Podane nazwy znaków zostały zarejestrowane przez ich właścicieli i znajdują się pod ochroną ustawy o znakach towarowych. Treść reklam sponsorowanych również znajduje się pod ochroną przepisów dot. własności intelektualnej. Jako takie ww. elementy nie mogą zostać użyte, reprodukowane, modyfikowane, rozdystrybuowane ani wypożyczone jako produkt uboczny bez zgody ich właścicieli.

W przypadku wykorzystania bądź dostępu do danych stron internetowych dana osoba uznaje a zarazem wyraża zgodę na podane niżej warunki. Jeśli nie wyrazi wspomnianej zgody, nie może korzystać z ww. stron internetowych. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego komunikatu w dowolnym momencie, i jeśli dana osoba zacznie korzystać z ww. stron po tego typu modyfikacjach, oznacza to, że zgadza się ze zmienionymi warunkami. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych warunków.

Jeśli klient przegląda daną stronę internetową, może to robić w sposób anonimowy nie udostępniając przy tym żadnych danych osobowych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nasza firma poprosi o ich udostepnienie. Na przykład podczas okazjonalnych ankiet online w celu lepszego zrozumienia potrzeb oraz określenia profilu osób odwiedzających nasze strony internetowe. Ponadto nasza firma może zażądać podania danych osobowych podczas rejestracji klienta niezbędnej do przesyłania dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach oraz przesyłania newslettera lub w ramach konkursu albo przesyłania pytań.

I. PLIKI COOKIES

Na swoich stronach internetowych korzystamy z plików cookies, aby zapewnić jak najwyższą funkcjonalność tychże stron. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczony przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera. Umożliwia rejestrowanie informacji przez witrynę internetową dot. odwiedzin danego użytkownika na stronie np. preferencje językowe oraz inne ustawienia. Dzięki temu kolejna wizyta użytkownika na stronie będzie łatwiejsza i bardziej produktywna. Pliki cookies są niezwykle istotne. Bez nich przeglądanie stron internetowych byłoby o wiele bardziej skomplikowane. Korzystamy z nich na przykład do: zapamiętywania ustawień klienta w zakresie bezpiecznej opcji wyszukiwania, wyboru odpowiednich reklam, obserwowania liczby odwiedzających na stronie, ułatwienia rejestracji nowych usług oraz ochrony danych klienta. Jeśli klient na przykład przystosuje stronę internetową do swoich potrzeb lub będzie przeglądać dane strony internetowe, plik cookie podczas kolejnych wizyt na stronie, przypomni przeglądarce specyficzne informacje dot. preferencji klienta. To wszystko ułatwi cały proces prezentowania danych treści jak również ułatwi nawigację na stronach internetowych itd. Jeśli użytkownik powróci na serwer, wcześniej wprowadzone sytuacje będzie można ponownie wczytać, żeby użytkownik mógł łatwiej korzystać z funkcji danych stron internetowych.

Pliki cookie relace nie pozostają po zamknięciu przeglądarki w komputerze użytkownika. Trwałe pliki cookies pozostają w komputerze, dopóki nie zostaną usunięte lub dopóki nie zakończy się okres ich obowiązywania.

Pliki cookies można odrzucić. Pliki cookies są automatycznie przyjmowane przez większość przeglądarek internetowych. Ustawienia przeglądarki można, w zależności od potrzeby, zmodyfikować w taki sposób, żeby odrzucał pliki cookies. Jeśli użytkownik nie zgadza się z polityką korzystania z plików cookies na naszych stronach internetowych, zostanie automatycznie przekierowany poza nasze strony, ponieważ bez wyrażenia zgody na ww. pliki ze strony naszej firmy korzystać nie można.

Więcej informacji dot. warunków korzystania z plików cookies w ramach usług firmy Google znajdują się na Jak Google korzysta z plików cookies.

II. GOOGLE ANALYTICS

Strony internetowe korzystają z opcji Google Analytics – usługi analizy stron internetowych świadczonej przez firmę Google, Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików "cookies", czyli plików tekstowych znajdujących się na komputerze klienta, dzięki którym zbierane są informacje niezbędne do analizy sposobu, w jakim korzystają z niej użytkownicy. Informacje generowane za pomocą plików cookies dot. korzystania z niniejszych stron internetowych (włącznie z adresem IP) zostaną przekierowane oraz zapamiętane przez firmę Google na serwerach w USA. W razie aktywowania funkcji anonimizacji IP Goole skróci/anonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak również w przypadku innych stron umowy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przesyłany i  skracany przez serwery Google w USA. W imieniu administratora stron internetowych Google będzie korzystać z tychże informacji w celu: oceny stopnia korzystania ze strony, przygotowywania raportów dot. aktywności na stronie internetowej dla podmiotu udostępniającego strony internetowe oraz świadczenia innych usług dot. działań na stronie oraz korzystania z Internetu dla dostawcy stron internetowych. Firma Google nie będzie łączyć adresu IP klienta z żadnymi innymi informacjami Google. Klient może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Równocześnie klient musi być świadom faktu, że tego typu działanie spowoduje, że nie będzie mógł przeglądać stron internetowych. Klient może również nie wyrazić zgody na gromadzenie i korzystanie z danych (pliki cookies i adres IP) przez firmę Google – pobierając i instalując plug-in przeglądarki dostępnej na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Więcej informacji dot. warunków używania i ochrony danych osobowych Google Analytics znajduje się na: Zasady ochrony danych osobowych Google.

 

elanor.pl
pl-pl